2010 - Spolu - Lidice

Do dnešní dní nemohu pochopit, jak a proč, už v tak ošklivé době plné temna a zla, lidé mohli dopustit, i když třeba nepřítel, že i děti, které za nic nemohu, nebyli brány na milost. Zde zase pro změnu hračky v dnešní dny vyjadřují soucit s těmito malými hrdiny ..

From the album

Příběhy hraček